Paigaldus- ja hooldusjuhised

Tööohutus 
Töö käigus tuleb jälgida turvavahendite kasutamist. Kasutage alati töökindaid ja pehme kummitallaga jalanõusid. Paanide tõstmisel jälgige, et ise ja teised abilised ei sattuks paanide alla. Ärge kunagi püüdke pidurdad libisema hakkavat paani paljaste kätega!

Katuse mõõtmine
Profiipleki paanid toodetakse ja tarnitakse konkreetse katuse jaoks õiges pikkuses ja koguses. Paanide vajadus arvutatakse vastavalt katuse kujule ja mõõtudele. Paanid toodetakse alati ristkülikulise põhiplaaniga, kaldlõiked tehakse paigaldamise käigus. Profiilpleki kasutamisel katusekattena esinevad peaaegu alati kaod, mis sõltuvad katuse geomeetrilisest kujust. Müüja esitab keerukama katuse korral paaanijaotused graafiliselt.

Üldised nõuded aluskatusele
Aluse kõlblikust kontrollitakse enne katte paigaldamist. Oluline on kontrollida ristkülikulise katusetahu korral selle täisnurksust ja mistahes katusetahu geomeetrilise kuju korral selle tasapinnalisust. Vanade katuste puhul kontrollitakse katusekonstruktsiooni üldist seisundit - kandevõimet, kinnitust müüridel, niiskuskahjustuste ulatust ning harjade, viilude ja neelude sirgust. Vajadusel korrigeeritakse kogu konstruktsiooni.
 

Paigaldusjuhised

Üldist